ΤΟΠΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, Ο

Home / ΤΟΠΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, Ο

Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ κόλπος είναι ένας από τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους υγροβιότοπους της ΕΛΛΑΔΑΣ, ο οποίος προστατεύεται και από διεθνείς συνθήκες. Αποτελείται από το δέλτα των ποταμών ΛΟΥΡΟΥ και ΑΡΑΧΘΟΥ και από τις λιμνοθάλασσες ΡΟΔΙΑ, ΛΟΓΑΡΟΥ και ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ. Στην περιοχή υπάρχει μεγάλη ποικιλία χλωρίδας, διάφορα είδη πτηνών (μερικά είναι πολύ σπάνια) και αμφίβιων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους αργυροπελεκάνους, που είναι οι τελευταίοι εναπομείναντες στην ΕΥΡΩΠΗ. Ο αφηγητής περιγράφει τις λιμνοθάλασσες της περιοχής. Έχουν υφάλμυρα νερά και διαθέτουν θρεπτικά συστατικά για τα ψάρια και τα πουλιά. Σε αυτές πραγματοποιείται σημαντική αλιεία, από τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς της περιοχής. Οι ψαράδες εκφράζουν τους φόβους τους για το γεγονός ότι ο αριθμός των ψαριών μειώνεται σημαντικά. Παράλληλα, η ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε με τα απόβλητα των εργοστασίων είτε με τα σκουπίδια, μολύνει και ρυπαίνει το βιότοπο και βλάπτει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον. Είναι επιβεβλημένο να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της περιοχής, αλλά και να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη. Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται πλάνα από την ποικιλομορφία του τοπίου.