ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΑ

Home / ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΑ

Η σειρά «ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΑ» παρουσιάζει την αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος προβάλλοντας οικολογικά προβλήματα διάφορων περιοχών, τις συνέπειες και τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Το δέκατο τρίτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς μας ταξιδεύει στη λιμνοθάλασσα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ. Αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της χώρας μας και φιλοξενεί σπάνια είδη πουλιών, ερπετών και πλούσια βλάστηση. Αξιοσημείωτη είναι η αυξημένη παραγωγή ψαριών και η ενασχόληση των κατοίκων με την αλιεία. Αναφορά γίνεται στους πρωτότυπους τρόπους αλιείας: τα διβάρια και τα σταφνοκάρια, που έχουν προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες της λιμνοθάλασσας. Στη συνέχεια, ψαράδες μιλούν για την μείωση της παραγωγής και της ποικιλίας των ψαριών και τα προβλήματα τους στη σημερινή εποχή. Παράλληλα, τονίζουν την εξάρτηση τους από την αλιεία και προτείνουν τρόπους αξιοποίησης του φυσικού πλούτου. Ακολουθεί περιγραφή των εγγειοβελτιωτικών έργων της λιμνοθάλασσας και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που είχαν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της περιοχής και του οικοσυστήματος. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τη λειτουργία του Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων της περιοχής και το στόχο του: την αποκατάσταση της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος.