ΚΑΡΕΤΑ-ΚΑΡΕΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΧΕΛΩΝΕΣ

Home / ΚΑΡΕΤΑ-ΚΑΡΕΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΧΕΛΩΝΕΣ

Ντοκιμαντέρ με θέμα την προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα και τους ανθρωπογενείς παράγοντες που επηρεάζουν τηνkareta αναπαραγωγή της στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο. Βιολόγοι-ερευνητές που συμμετέχουν σε προγράμματα μελέτης της καρέτα-καρέτα, οι γνωστοί «χελωνάδες» όπως τους αποκαλούν οι κάτοικοι της περιοχής, αναφέρονται διεξοδικά στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν καθημερινά από τις αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι αρνούνται να ευαισθητοποιηθούν στο αίτημα προστασίας του είδους, και επισημαίνουν τα προβλήματα που δημιουργεί στο έργο τους η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Αφού περιγραφεί αναλυτικά η διαδικασία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, παρουσιάζονται οι απόψεις μελών του Συλλόγου Τουριστικής Ανάπτυξης Ζακύνθου, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στα μέτρα περιορισμού της οικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή του Λαγανά. Τέλος, με αφορμή το θέμα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας, επισημαίνεται η αναγκαιότητα θέσπισης ζώνης οικιστικού ελέγχου, η οποία θα ανακόψει την αλόγιστη τουριστική ανάπτυξη και την καταστροφή του βιότοπου στον κόλπο του Λαγανά.

lareta-kareta