ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Home / ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Ντοκιμαντέρ, στο πλαίσιο της σειράς ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, με θέμα τα είδη πτηνών που ζουν στην περιοχή των ΣΠΟΡΑΔΩΝ και την προστασία του ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ κόλπου. Η αφηγήτρια μας δίνει πληροφορίες για τα αποδημητικά πουλιά, τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, αναφέρεται στις σοβαρές συνέπειες για την οικολογική αλυσίδα από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, στα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν για τη διατήρηση του φυσικού πλούτου της περιοχής και στις παραδοσιακές ασχολίες των κατοίκων, οι οποίες δεν προκαλούν βλάβες στο φυσικό περιβάλλον.